Na stronie tej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem i składaniem zamówień w naszym sklepie internetowym pod adresem https://succusstudio.com. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dane są wykorzystywane włącznie w sytuacjach do tego niezbędnych. W dalszej części znajdują się informacje jak te dane są gromadzone i wykorzystywane. Polityka prywatności jest integralną częścią regulaminu sklepu internetowego https://succusstudio.com.

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas korzystania ze sklepu internetowego https://succusstudio.com jest Dominika Hapka Studio, ul. Dożynkowa 16, 86-050 Solec Kujawski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5542996671, REGON: 389853617 adres e-mail: hi@succusstudio.com

Istotną kwestią jest dla nas ochrona danych osobowych. W celu zapewniania im bezpieczeństwa podejmujemy liczne działania. W szczególności dbamy, aby dane były:

  • przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla użytkowników naszej strony internetowej,
  •  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z docelowym ich przeznaczeniem,
  •  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację naszych klientów. Dane są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne, zgodnie z celem i przeznaczeniem,
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, wraz z ochroną przed niezgodnym lub niedozwolonym z prawem przetwarzaniem.

Dane osobowe będą przechowywane przez określony czas zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy. Są one przechowywane na serwerach firmy Globtel Internet. Okres ich przechowywania jest uzależniony od długości trwania umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz do wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą one być przechowywane do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, na który udzielono zgody. Po tym okresie Państwa dane będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dla ewentualnych roszczeń.

W celu finalizacji zamówienia oraz dostarczenia naszych produktów do odbiorców, konieczne jest udostępnienie Państwa danych osobowych takim podmiotom jak: dostawcy usług płatniczych online, firmy kurierskie, bank prowadzący nasz rachunek bankowy, księgowi oraz w sytuacjach wyjątkowych organy władzy, jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z wszelkimi przepisami prawa.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami opisanymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1) „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).


Dane o których mowa będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem:

  • w celu sfinalizowania umowy sprzedaży (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności, dodatkowe informacje do zamówienia),
  • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej (imię, adres e-mail),
  • w celu poprawy działania strony internetowej poprzez analizę aktywności (za pomocą plików cookies).

Polityka dotycząca plików cookies wyjaśnia, czym są pliki cookies i w jaki sposób je wykorzystujemy na stronie internetowej succusstudio.com. Opisane są rodzaje plików cookies, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookies i jak te informacje są wykorzystywane przez naszą witrynę oraz jak kontrolować preferencje dotyczące plików cookies. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej polityce prywatności.


W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę dotyczącą wykorzystywania plików cookies na naszej stronie internetowej

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich porcji informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, podczas przeglądania naszej strony internetowej. Te pliki cookies pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszej obsługi użytkownika oraz zrozumieniu, jak działa strona internetowa i przeanalizowaniu, co działa oraz gdzie są wymagane poprawy.

Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, oprócz tego nasza witryna może również korzystać z plików cookies osób trzecich. Własne pliki cookies są w większości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika.

Pliki cookies osób trzecich używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia, jak działa strona internetowa, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z naszą domeną. Są one również wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, dostarczania reklam, które są dla Ciebie odpowiednie, a w sumie zapewniają lepsze działanie naszej strony internetowej i pomagają nam w usprawnieniu działania naszej witryny.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej przedstawiamy Państwu informacje na temat korzystania z plików cookies. Mają Państwo możliwość sprawdzenia jakie pliki cookies są przez nas zbierane. W celu dalszego przeglądania strony oraz poprawnego jej działania prosimy o ich akceptację. Jeśli chcą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookies proszę tego dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają. Zwracamy uwagę, że wyłączenie lub ograniczenie korzystania z plików cookies może spowodować niepoprawne działanie naszej strony internetowej, przez co nie będą wyświetlały się wszystkie dostępne jej funkcje.

Opisana na tej stronie polityka prywatności obowiązuje od dnia 3 grudnia 2021 r. i może zostać zmieniona w celu dostosowania się do nowych wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo, bądź też poprzez instalację nowych rozszerzeń w celu usprawnienia działania sklepu internetowego. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie succusstudio.com, na pod stronie polityka prywatności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).